Harmonogram konsultacji dla klasy ósmej

Od 25 maja br. konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej odbywają się w następujących dniach:

przedmiot
nauczyciel
dzień godzina sala
Język polski
mgr Jadwiga Janikowska
czwartek 12.30-13.15 3
Matematyka
mgr Edyta Nowak
środa 11.30-12.15 – I grupa
12.30-13.15 – II grupa
8
Język angielski
mgr Joanna Basik
czwartek 11.30-12.15 3

Zalecenia dla ucznia klasy 8 korzystającego z konsultacji!

♦Uczeń oczekuje przed szkolą w maseczce na wejście z zachowaniem 2 m odległości od innych osób.  
Uczeń do szkoły wchodzi w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu (wiatrołap).  
Personel szkoły dokonuje pomiaru temperatury u ucznia, czuwa nad przestrzeganiem zaleceń i obowiązujących obostrzeń na terenie placówki. W przypadku stwierdzenia gorączki u ucznia personel zawiadamia dyrektora szkoły, który zawiadamia rodziców, a uczeń zostaje skierowany do izolatki.  
Personel kontroluje czas wejścia ucznia do wyznaczonej sali, tak aby kolejna osoba mogła wejść na teren szkoły z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń. Po każdym wejściu kolejnej osoby personel szkoły dezynfekuje powierzchnie dotykane przez ucznia.  
Uczeń przy wejściu do sali ponownie dezynfekuje ręce i zasiada w ławce wskazanej przez nauczyciela. Wówczas może zdjąć maseczkę. W przypadku, kiedy uczeń chce podejść do nauczyciela, czy też skorzystać z toalety zobowiązany jest do założenia maseczki.  
Po zakończonych konsultacjach nauczyciel wskazuje pojedynczo każdego z uczniów, którzy w odstępach czasowych opuszczają salę i udają się bezpośrednio do wyjścia. Uczeń wychodząc ze szkoły posiada na twarzy maseczkę. Po wyjściu każdego ucznia obszary i powierzchnie, które dotykał są dezynfekowane przez personel.
W przypadku kiedy uczeń nie może przyjść na konsultacje zobowiązany jest to zgłosić dzień wcześniej do nauczyciela, aby mógł zaprosić innego ucznia.
Uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły w tym plac szkolny!!!
Zabrania się grupowania uczniów na placu szkoły.
Do szkoły przychodzi tylko i wyłącznie uczeń zdrowy wg ustalonego harmonogramu!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.