Wokół Praw Dziecka

prace plastyczne uczniów dotyczące praw dzieckaKiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – Janusz Korczak

Dnia 1 czerwca 2020r. z okazji Dnia Dziecka zostało zorganizowane przedsięwzięcie wychowawcze „Wokół Praw Dziecka”. Założeniem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów ze światem ich przywilejów i obowiązków, które zostały nadane im przez państwo.

Niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach dziecka, uchwalonej w 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowanej przez Polskę w 1991r. Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. Rozwijanie wśród uczniów świadomości własnych praw, poznawanie możliwości i ograniczeń oraz poznanie norm regulujących życiem człowieka ma duże znaczenie dla społecznego rozwoju młodego pokolenia. Znajomość własnych praw pozwoli na lepsze radzenie sobie z wieloma problemami, jakie napotykają w szkole, w domu i na podwórku, pozwoli również odważniej kroczyć przez życie i śmielej borykać się z jego przeciwnościami.

Większość młodych ludzi, wskazuje, że najważniejszym ich prawem jest prawo do wyrażania własnego zdania. Najmłodsi nie domagają się absolutnej zgody na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów, po prostu – chcą być słuchani. Warto poświęcić im czas i uwagę, nie tylko w Dzień Dziecka.

Link do prezentacji o Prawa Dziecka https://view.genial.ly/5ed0a92f785906120efeb071/presentation-wokol-praw-dziecka

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć https://1drv.ms/u/s!AtFsN1MOhtlBhDtpNUWXuH49IomF?e=C5YBF5

Izabela Korpas– pedagog szkolny Malwina Pruban– nauczyciel współorganizujący proces kształcenia Renata Wawrzak– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ten wpis został opublikowany w kategorii wydarzenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.