Informacja MEN

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki o inicjatywach skierowanych do uczniów: poradni online „Zawsze jest jakieś wyjście” oraz programie profilaktyki uniwersalnej „Loguj się z głową”.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Celem poradni jest:

  • Zwiększenie dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on-line ( video czat/ czat).
  • Zwiększenie wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością.
  • Zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście zawiera”:

  • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową.
  • System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów.
  • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo / czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami.
  • Wyszukiwarka placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego.
  • Baza wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.
  • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści

Więcej informacji na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=MTrZiO7z30c&ab_channel=FundacjaDrabinaRozwoju

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

„Loguj się z głową” – ogólnopolski program edukacyjny

Młodzi ludzie, którzy korzystają z Internetu, są narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowały program profilaktyki „Loguj się z głową”. Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami.

Program jest realizowany przez nauczycieli naszej szkoły.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *