Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły: mgr Sylwia Szczygłowska
Wicedyrektor Szkoły: mgr Anna Makuch

Imię i Nazwisko Wykładany Przedmiot Wychowawstwo
mgr Anna Zuterek,
mgr Renata Nanys
wychowanie przedszkolne 3-4 latki „Smerfy”
mgr Katarzyna Żak,
mgr Monika Łapaj
wychowanie przedszkolne 4-5 latki „Krasnale”
mgr Ramona Glińska,mgr Agnieszka Ignaszak wychowanie przedszkolne 5-6 latki „Miśki
mgr Aneta Mizera edukacja wczesnoszkolna I
mgr Renata Wawrzak edukacja wczesnoszkolna II a
mgr Kamila Janowska edukacja wczesnoszkolna II b
mgr Anna Bronkiewicz edukacja wczesnoszkolna III a
mgr Ewa Hartlińska edukacja wczesnoszkolna III b
mgr Dorota Turemka biologia, przyroda, matematyka IV
mgr Katarzyna Łagodzinska muzyka, plastyka, technika, zajęcia artystyczne V
mgr Barbara Długosz-Kabała historia, wiedza o społeczeństwie VI a
mgr Anna Błaszczyk wychowanie fizyczne VI b
mgr inż. Agnieszka Dziarmaga-Działyńska matematyka, informatyka VII a
mgr Agnieszka Mastalerz język polski VII b
mgr Justyna Deryng język angielski VIII
mgr Edyta Nowak matematyka
mgr Aleksandra Panek chemia
mgr Jadwiga Janikowska język polski
mgr Joanna Basik język angielski
mgr Sylwia Ułamek język niemiecki
mgr Ewa Ćwiklińska geografia
mgr Anna Stajkowska fizyka
mgr Joanna Kaleta religia
mgr Olga Jaszczyk wychowanie fizyczne
mgr Izabela Korpas pedagog
mgr Edyta Mastalerz bibliotekarz
mgr Agnieszka Łabaziewicz logopeda
mgr Karolina Hazler nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Malwina Pruban nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, WDŻ
mgr Agnieszka Adamicka nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Alicja Szczepanek nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
mgr Dagmara Urbańska-Mączka nauczyciel współorganizujący proces kształcenia