Kadra pedagogiczna

Dyrektor Szkoły: mgr Sylwia Szczygłowska
Wicedyrektor Szkoły: mgr Anna Makuch

Imię i Nazwisko Wykładany Przedmiot Wychowawstwo
mgr Monika Łapaj,
mgr Katarzyna Żak
wychowanie przedszkolne 3-4 latki „Smerfy”
mgr Katarzyna Trojanowska,
mgr Ramona Glińska
wychowanie przedszkolne 4-5 latki „Krasnale”
mgr Anna Zuterek,

mgr Agnieszka Ignaszak (zastępstwo za
mgr Renatę Nanys)

wychowanie przedszkolne 5-6 latki „Miśki
mgr Renata Wawrzak edukacja wczesnoszkolna I a
mgr Kamila Janowska edukacja wczesnoszkolna I b
mgr Anna Bronkiewicz edukacja wczesnoszkolna II a
mgr Ewa Hartlińska edukacja wczesnoszkolna II b
mgr Aneta Mizera edukacja wczesnoszkolna III
mgr Katarzyna Łagodzinska muzyka, plastyka, technika, zajęcia artystyczne IV
mgr Barbara Długosz-Kabała historia, wiedza o społeczeństwie V a
mgr Anna Błaszczyk wychowanie fizyczne V b
mgr inż. Agnieszka Dziarmaga-Działyńska matematyka, informatyka VI a
mgr Agnieszka Mastalerz język polski VI b
mgr Justyna Deryng język angielski VII
mgr Edyta Nowak matematyka VIII
mgr Joanna Szeląg chemia, wychowanie do życia w rodzinie, przyroda, zaj. komputerowe
mgr Janusz Małek chemia (zastępstwo)
mgr Jadwiga Janikowska język polski
mgr Joanna Basik język angielski
mgr Sylwia Ułamek język niemiecki
mgr Dorota Turemka biologia, matematyka, przyroda (zastępstwo)
mgr Monika Łapiezo fizyka
mgr Ewa Ćwiklińska geografia
mgr Jarosław Krawczyk wychowanie fizyczne
mgr Joanna Kaleta religia
mgr Edyta Mastalerz bibliotekarz
mgr Izabela Korpas pedagog
mgr Agnieszka Łakomska logopeda
mgr Malwina Pruban nauczyciel wspomagający, WDŻ (zastępstwo)
mgr Agnieszka Adamicka nauczyciel wspomagający
mgr Dominika Wnuk nauczyciel wspomagający
mgr Dagmara Urbańska-Mączka nauczyciel wspomagający