Pedagog szkolny

Facebook Szkolnego Pedagoga https://www.facebook.com/pedagog.szkolny.735

Padlety, czyli wirtualne tablice Szkolnego Pedagoga:

https://padlet.com/izakorpas/Bookmarks
https://padlet.com/izakorpas/d2jhkxfornlib2j8

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog  szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną i instytucjami pozaszkolnymi służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Centrum Informacji Zawodowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta, Sąd – VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, Straż Miejska, Policja),  z uwzględnieniem Konwencji Praw Dziecka.

Dla pedagoga najważniejszy jest zawsze uczeń i jego problemy.

Najczęściej poruszane problemy w kontakcie uczeń – pedagog szkolny to:

 • Trudności w nauce
 • Trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśniczą
 • Konflikty rówieśnicze
 • Kłopoty osobiste i rodzinne
 • Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole

Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • Zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Chciałabym,  aby nasza szkoła była otwarta, ciepła i przyjazna zarówno dla uczniów jak i rodziców.

 • By każdy czuł się w niej bezpiecznie …
 • By odnalazł w niej swoje miejsce …
 • By każdy mógł odnaleźć w niej warunki do realizacji swoich zainteresowań …
 • By potrafił sprostać wyzwaniom, przeciwstawić się trudnościom …
 • By potrafił urzeczywistniać małe i wielkie cele …
 • By koncentrował się wokół takich wartości jak: przyjaźń, miłość, prawda, odpowiedzialność, szacunek, sprawiedliwość, mądrość, zabawa …
 • By każdy zrozumiał, że stałe kształcenie się jest nie tylko koniecznością, ale również – przyjemnością …
 • By każdy wyniósł z niej wyłącznie dobre wspomnienia …