Dęby Katyńskie w Częstochowie

Uczniowie naszej szkoły biorą w  przedsięwzięciu edukacyjnym, pod nazwą „Dęby Katyńskie w Częstochowie” towarzyszącym VII Powiatowemu Konkursowi Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane” 2020/2021. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie. Czas trwania: grudzień-kwiecień 2021

Cele działania:

1. Uczczenie ofiar zbrodni katyńskiej,
2. Pielęgnowanie pamięci bohaterów-ofiar zbrodni katyńskiej, konkretnie postaci związanych z częstochowskimi dębami katyńskimi,
3. Kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości i tradycji naszego narodu,
4. Zachęcenie młodzieży do podejmowania trudu samodzielnego zdobywania wiedzy i dzielenia się nią,
5. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego myślenia,
6. Rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie pracy w grupie i efektywnej współpracy.

Barbara Długosz-Kabała
 
1. Zebranie informacji o bohaterze dębu. Szkoła wybrała postać Pana Edmunda Sosny.
2. Pozyskanie informacji na temat postaci.
3. Zaprezentowanie wiadomości.
4. Przygotowanie quizu o bohaterze dębu.
5. Organizacja przedsięwzięcia szkolnego.
6. Wykonanie albumu  o działaniach podjętych przez szkołę.
 
  • Edmund Sosna- informacje→ tutaj
  • Organizacja przedsięwzięcia szkolnego → tutaj
  • Postery