Odkryj w sobie talent

Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie uczestniczy w projekcie „Odkryj w sobie talent!”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich
szkołach podstawowych w okresie realizacji projektu poprzez:
– poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb 1508
uczniów/uczennic (718K i 790M) w zakresie wyrównywania i rozwijania kompetencji
kluczowych,
– udział 35 nauczycieli/ek (33K i 2M) w szkoleniach poszerzających umiejętności w zakresie pracy z uczniami/uczennicami zdolnymi i uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami,
– poszerzenie bazy dydaktycznej o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe.

W naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia:

  • Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka angielskiego
  • Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z języka niemieckiego
  • Zajęcia indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym z matematyki
  • Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem TIK indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym 
  • Koło młodego naukowca indywidualizujące pracę z uczniem zdolnym