OSE- Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Logo Ogólnopolskiej Sieci EdukacyjnejSzkoła została zgłoszona do programu OSE i jest w trakcie przyłączania.

Czym jest OSE?

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Program OSE działa w celu:

-umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do internetu,
-podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
-umożliwienie wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
-wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach

Korzyści dla szkoły:

  • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
  • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
  • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
  • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Drodzy Uczniowie i Rodzice

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród placówek, które zostały wyposażone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową-Państwowy Instytut Badawczy NASK w 25 szt. Szkolnych Zestawów Multimedialnych składających się z tabletu Huawei MediaPad 5, klawiatury wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, w tym ładowarką i rysikiem oraz karty SIM.